Nasze produkty i usługi

Twoje PROCESY nasze INNOWACJE. Przejdźmy wspólnie ten PROJEKT.

TWOJE PROCESY

Nasze produkty i usługi opieramy o procesy i wymagania klientów. Tylko dobre rozpoznanie potrzeb oraz uwarunkowań procesów klienta daje gwarancję prawidłowego zaprojektowania rozwiązania. Miarą sukcesu projektu jest stopień zadowolenia klienta.

Działamy w oparciu o metodyki i standardy procesowe: ISO 9001, PRINCE2, ITIL, BPMN. Stosujemy autorską metodykę zarządzania procesami stworzoną na bazie ponad 13 letnich doświadczeń we wdrażaniu podejścia procesowego w zarządzaniu.

NASZE ROZWIĄZANIA

Nasze systemy bazują na doświadczeniach zrealizowanych projektów.
Idea ciągłego doskonalenia, wykorzystywania najnowocześniejszych technologii i badania potrzeb pozwalają zaoferować naszym klinetom innowacyjne systemy informatyczne.

Technologiczną bazą naszych produktów są rozwiązania platformowe firmy Microsoft.
Firma uczestniczy w programie partnerskim dedykowanym dynamicznym firmom o dużym potencjale badawczo-innowacyjnym - Microsoft BizSpark.

STRATEGIA

Strategiczną współpraca obejmuje cały cykl zarządzania projektem. Wspieramy klienta począwszy od fazy przedprojektowej w przygotowaniu badań, analiz oraz studiów wykonalności, poprzez przygotowanie dokumentacji projektowej zgodnej z PRINCE2 oraz projektu technicznego, do realizacji oprogramowania i nadzoru realizacyjnego całego systemu teleinformatycznego.

Wspólne przejście tego procesu inwestycyjnego jest gwarancją jego skuteczności i efektywności.Filozofia Future Research Company

“...”